Ekologie a odpady - Nabídky

Rozbory vody ze studní a vrtů

19.9.2018  Rozbory vody ze studní a vrtů

Provádíme rozbory vody ze studní a vrtů pro kontrolu kvality vody, pro posouzení znečištění vody, pro kolaudace nebo v rozsahu vyhlášky pro pitnou vodu. Nabízíme též odběry vzorků. Laboratoř je akreditovaná pro odběry vzorků i rozbory pitných vod.

Bližší informace získáte na našich internetových stránkách.

Firma: MONITORING s.r.o.
Stát: cz Česká republika Více...
Rozbory vody

19.9.2018  Rozbory vody

Rozbory vody. Provádíme rozbory vody ze studní, vrtů a vodovodů pro soukromé osoby, firmy i obecní úřady. Nabízíme i rozbory vody z plaveckých a koupacích bazénů a whirpoolů, rozbory odpadních vod z ČOV, lapolů a domovních ČOV. Zajišťujeme pravidelné sledování kvality těchto vod včetně odběrů vzorků v souladu s platnou legislativou. Výsledky rozborů pitných vod a vod z bazénů zadáváme do registru PIVO.
Laboratoř je akreditovaná ČIA pod číslem 1416 pro rozbory vody i odběry vzorků.

Firma: MONITORING s.r.o.
Stát: cz Česká republika Více...
Rozbory vody pro wellness

19.9.2018  Rozbory vody pro wellness

Provádíme rozbory vody pro Wellness - z bazénů, koupacích bazénů, whirpoolů a ochlazovacích bazénků saun.

Nabízíme pravidelné sledování kvality vody v bazénech včetně odběru vzorků. Rozbory provádíme podle platné legislativy, výsledky rozborů vody z bazénů zadáváme do registru PIVO.

Laboratoř je akreditovaná ČIA pod číslem 1416 pro rozbory vody z bazénů včetně odběru vzorků.

Firma: MONITORING s.r.o.
Stát: cz Česká republika Více...
Likvidace odpadních vod

19.9.2018  Likvidace odpadních vod

Otázka ekologie je důležitou součástí naší práce. Problematice životního prostředí věnujeme mnoho času, tak aby námi nabízené technologie a služby byly v souladu s ekologickou úpravou odpadních vod. Výsledkem je likvidace odpadních vod vznikajících při úpravárenském procesu prostřednictvím technologií a procesů, které jsou v naprosté harmonii s životním prostředím. Pro více informací nás prosím kontaktujte, velice rádi se vám budeme věnovat.

Firma: INFORM – CONSULT – AQUA s.r.o.
Stát: cz Česká republika Více...
Organická analýza vody

18.9.2018  Organická analýza vody

Provádíme organickou analýzu vody. Přestože organické látky jsou přirozenou součástí vody, je třeba kontrolovat obsah a koncentraci těchto látek. Našim cílem je zajistit aby nebyly překročeny limitní normy. V případě organického znečištění je nutné provést sanaci zdroje vody a domovních rozvodů, a zároveň eliminovat zdroje znečištění z nejbližšího okolí vodního zdroje. Pro bližší informace nás prosím kontaktujte, velice rádi se vám budeme věnovat.

Firma: INFORM – CONSULT – AQUA s.r.o.
Stát: cz Česká republika Více...
Produkty z recyklátů plastových odpadů

18.9.2018  Produkty z recyklátů plastových odpadů

Zabýváme se výrobou produktů z recyklátů plastových odpadů. Dlouholeté zkušenosti z oboru recyklování plastových odpadů vkládáme do výroby produktů z recyklátů s vynikajícími užitnými vlastnostmi. Z recyklátů plastových odpadů vznikají vysoce účinné vstupní suroviny pro další výrobu, například pro výrobu zatravňovací dlažby, výrobu kompostérů či plastových pytlů. Pro další informace nás prosím kontaktujte!

Firma: PURUPLAST, a. s.
Stát: cz Česká republika Více...
Rozbory odpadů pro skládky

18.9.2018  Rozbory odpadů pro skládky

Rozbory odpadů pro skládky.
Provádíme rozbory pro ukládání odpadů na skládky - tzv.výluhové testy. Na základě rozboru odpadů posoudíme, na jaký druh skládky lze odpad uložit.

Nabízíme též akreditované odběry vzorků odpadů.

Laboratoř Monitoring, s.r.o. je akreditovaná ČIA pod č.1416 pro rozbory i odběry vzorků odpadů.

Firma: MONITORING s.r.o.
Stát: cz Česká republika Více...
Stavební rozbory vod a zemin

18.9.2018  Stavební rozbory vod a zemin

Stavební rozbory vod a zemin.
Nabízíme chemické rozbory vod a zemin pro stavební účely. Provádíme rozbory pro posouzení agresivity vod a zemin na beton a ocel, rozbory vod pro přípravu betonu (vody záměsové) a rozbory vod průsakových pro určení původu vody.

Bližší informace Vám rádi poskytneme na níže uvedeném telefonním čísle.

Laboratoř je akreditovaná ČIA pod číslem 1416 pro rozbory i odběry vzorků.

Firma: MONITORING s.r.o.
Stát: cz Česká republika Více...
Rozbory pitné vody Praha

18.9.2018  Rozbory pitné vody Praha

Provádíme odběry vzorků a rozbory pitné vody v rozsahu vyhlášky č. 252/2004 Sb. pro pitnou vodu ze soukromých a veřejných studní, ze zdrojů pitné vody pro zásobování obcí a zdrojů využívaných k podnikání (např. pro firmy, penziony, hotely, restaurace, občerstvení atd.).
Zajišťujeme pravidelné odběry vzorků a rozbory pitné vody včetně zadávání výsledků do registru PIVO.

Laboratoř je akreditovaná ČIA pod číslem 1416 pro rozbory i odběry vzorků.

Firma: MONITORING s.r.o.
Stát: cz Česká republika Více...
Rozbory stavebního odpadu

18.9.2018  Rozbory stavebního odpadu

Provádíme rozbory stavebního odpadu z demolic a ze zemních a bouracích prací.

Nabízíme Vám odběry vzorků a rozbory stavebního odpadu, zemin a sutí dle platné legislativy. Na základě výsledků rozborů stavebního odpadu Vám poradíme, jak s materiálem dále naložit – zda je vhodný pro využití na úpravy terénu nebo je nutné jej uložit na skládku.

Laboratoř je akreditovaná ČIA pod číslem 1416 pro rozbory i odběry vzorků.

Firma: MONITORING s.r.o.
Stát: cz Česká republika Více...
Rozbory vody z domovních ČOV

18.9.2018  Rozbory vody z domovních ČOV

Provozujete domovní ČOV?

I z domovních čistíren odpadních vod je třeba provádět rozbory vody. Nabízíme rozbory za přijatelné ceny a v krátkých termínech. Provádíme rozbory vody z nátoku i z odtoku.

Laboratoř je akreditovaná ČIA pod číslem 1416 pro rozbory i odběry vzorků odpadních vod.

Firma: MONITORING s.r.o.
Stát: cz Česká republika Více...
Plastové polotovary pro další zpracování

17.9.2018  Plastové polotovary pro další zpracování

Specializujeme se na výrobu plastových polotovarů z recyklace plastových odpadů. Plastové polotovary v podobě plastových aglomerátů, regranulátů a drtě vyrábíme jako vstupní surovinu pro další zpracování. Z plastových polotovarů se dále vyrábí zatravňovací dlažby, nebo plastové produkty pro další zpracování v nejrůznějších průmyslových oborech. Plastové polotovary naší výroby jsou levné a ekologické. Pro detailní informace prosím navštivte naše webové stránky, případně nás kontaktujte.

Firma: PURUPLAST, a. s.
Stát: cz Česká republika Více...
Výkup plastového odpadu

16.9.2018  Výkup plastového odpadu

Zajišťujeme výkup plastového odpadu z průmyslové i komunální produkce. Vykupujeme obchodní obaly a odpady, např. polyetylenové folie, technologické a průmyslové odpady, jako jsou plastové zmetky, nedolisky, vstřiky atd., vytříděné plastové odpady a obaly, vykupujeme i PET láhve a víčka. Třiďte odpad, vyplatí se to! Pro konkrétní informace a ceník výkupu platů nás prosím kontaktujte. Chráníme životní prostředí!

Firma: PURUPLAST, a. s.
Stát: cz Česká republika Více...
Odvoz stavební suti

15.9.2018  Odvoz stavební suti

Věnujeme se odvozu stavební suti a materiálu, zeminy, kamení, velkoobjemového odpadu, pneumatik apod. Disponujeme moderními nákladními vozidly pro odvoz velkoobjemných odpadů: háková kontejnerová vozidla či řetězová kontejnerová vozidla vhodná především pro odvoz stavební suti. Zajišťujeme přistavení kontejnerů o objemu 5, 7, 10, 12, 15, 30 a 40 m3. Více informací naleznete na našich webových stránkách.

Firma: Becker Bohemia s.r.o.
Stát: cz Česká republika Více...
Zabezpečení chemické kvality vody

14.9.2018  Zabezpečení chemické kvality vody

Jsme specialisté na úpravu pitné i užitkové vody. Kvalitu vody zajišťujeme mnoha způsoby, například zabezpečením chemické kvality vody. Aplikováním speciálních technologií dosáhneme snižování obsahů dusičnanů, snížení koncentrace síranů, snížení obsahu vápníku, železa a manganu, ale také například odstranění radonu, sirovodíku či oxidu uhličitého. V oboru zabezpečení chemické kvality vody se pohybujeme již po mnoho let a jsme připraveni poskytnout své služby i vám.

Firma: INFORM – CONSULT – AQUA s.r.o.
Stát: cz Česká republika Více...