Logistika a spedice - Nabídky

Pronájem dodávek s řidičem.

9.7.2020  Pronájem dodávek s řidičem.

Krátkodobý i dlouhodobý pronájem dodávek i s řidičem. Možnost připojení přívěsného vozíku.

Firma: Individualtour
Stát: cz Česká republika Více...
Dopravní značka LED display

7.7.2020  Dopravní značka LED display

Parkuj s přehledem.
Informace, které ocení každý řidič při cestování.
Dynamická parkovací značka se zabudovaným displejem zobrazuje aktuální situaci v parkovišti.

Firma: ELVIS
Stát: cz Česká republika Více...
Vjezdový terminál DHP

5.7.2020  Vjezdový terminál DHP

Kombinovaný vjezdový terminál pro osobní a nákladní vozidla vhodný pro logistická a zásobovací centra. Výroba v různých barevných kombinacích dle požadavků zákazníka.

Firma: ELVIS
Stát: cz Česká republika Více...
Přívěsné vozíky. Pronájem

23.6.2020  Přívěsné vozíky. Pronájem

Přívěsné vozíky různých rozměrů a nosností. K předání bud'v Holešovicích nebo je možné i přistavení na domluvenou adresu.

Firma: Individualtour
Stát: cz Česká republika Více...
Rychlostní samolepky

16.3.2020  Rychlostní samolepky

Rychlostní samolepky v souladu s vyhláškou č. 341/2002 Sb. a 341/2014 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

Firma: ReSit, s.r.o.
Stát: cz Česká republika Více...
Značení vozidel dle doporučení CEMT

4.3.2020  Značení vozidel dle doporučení CEMT

Mimo značení předepsaná vyhláškami a nařízeními se na nákladních automobilech objevují i další značení v souladu s mezinárodními dohodami a předpisy některých států. Značení dle mezinárodní směrnice CEMT se vztahují nejen k hlučnosti vozidel, ale i k jejich celkovému ohodnocení z hlediska ekologických dopadů provozu nákladního vozidla.

Firma: ReSit, s.r.o.
Stát: cz Česká republika Více...
Označení nebezpečných nákladů podle ADR

4.3.2020  Označení nebezpečných nákladů podle ADR

Přeprava nebezpečných látek je upravena Evropskou dohodou o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných materiálů známou pod zkratkou ADR.
ADR třída 6 - 9: Látky nebezepečné pro zdraví
- tř. 6: Toxické látky
- tř. 7: Radioaktivní látky
- tř. 8: Leptavé látky
- tř. 9: Jiné nebezpečné látky a předměty

Firma: ReSit, s.r.o.
Stát: cz Česká republika Více...
Označení nebezpečných nákladů podle ADR

4.3.2020  Označení nebezpečných nákladů podle ADR

Přeprava nebezpečných látek je upravena Evropskou dohodou o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných materiálů známou pod zkratkou ADR.
ADR třída 2 - 5: Hořlavé látky a předměty
- tř. 2: Hořlavé plyny
- tř. 3: Hořlavé kapaliny
- tř. 4.1: Hořlavé tuhé látky
- tř. 4.2: Samozápalné látky
- tř. 4.3: Nebezpečí vyvíjení hořlavin při styku s vodou
- tř. 5: Samozápalné látky

Firma: ReSit, s.r.o.
Stát: cz Česká republika Více...
Označení nebezpečných nákladů podle ADR

4.3.2020  Označení nebezpečných nákladů podle ADR

Přeprava nebezpečných látek je upravena Evropskou dohodou o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných materiálů známou pod zkratkou ADR.
ADR třída 1: Výbušné látky a předměty
Tato třída se dále dělí na podtřídy 1.1 až 1.6, přičemž tyto podtřídy se dále doplňují písmeny A až S. Celkem je tak možné nakombinovat až 48 variant. Zde jsou k dispozici nejčastěji používaná značení. Pokud zde potřebnou kombinaci nenaleznete, kontaktujte nás.

Firma: ReSit, s.r.o.
Stát: cz Česká republika Více...