Ekologie a odpady - Nabídky

Likvidace černé skládky

21.10.2021  Likvidace černé skládky

Naše společnost nabízí odstranění a likvidaci černé skládky. Provádíme likvidace černých skládek, odvoz odpadů, rekultivace území i odvoz kontaminované zeminy. K dispozici máme moderní technologii. Odpady černé skládky jsou přepravovány dle ADR. Pro více informací navštivte naše webové stránky.

Firma: Becker Bohemia s.r.o.
Stát: cz Česká republika Více...
Odvoz stavební suti

11.10.2021  Odvoz stavební suti

Věnujeme se odvozu stavební suti a materiálu, zeminy, kamení, velkoobjemového odpadu, pneumatik apod. Disponujeme moderními nákladními vozidly pro odvoz velkoobjemných odpadů: háková kontejnerová vozidla či řetězová kontejnerová vozidla vhodná především pro odvoz stavební suti. Zajišťujeme přistavení kontejnerů o objemu 5, 7, 10, 12, 15, 30 a 40 m3. Více informací naleznete na našich webových stránkách.

Firma: Becker Bohemia s.r.o.
Stát: cz Česká republika Více...
Sběrné dvory pro obce

8.10.2021  Sběrné dvory pro obce

Provozujeme sběrné dvory pro obce a města. Sběrné dvory pro obce a města zajišťujeme především pro ukládání objemného odpadu, stavební suti, elektrospotřebičů, chladicích zařízení, pneumatik, léků či baterií. Komunální odpady odebíráme za úhradu, nebezpečné odpady ZDARMA. Pro více informací navštivte naše webové stránky.

Firma: Becker Bohemia s.r.o.
Stát: cz Česká republika Více...
Odvoz komunálního odpadu

7.10.2021  Odvoz komunálního odpadu

Zajišťujeme odvoz komunálního odpadu pro občany, obce, města i průmyslové objekty. Nabízíme vyprazdňování odpadních nádob o objemu 110 l, 120 l 240 l, 360 l a 1 100l. Odvoz komunálního odpadu realizujeme v časových intervalech, které si určí klient. Zabezpečujeme vedení evidence odpadů. Kompletní výčet našich služeb naleznete na našich webových stránkách.

Firma: Becker Bohemia s.r.o.
Stát: cz Česká republika Více...
Svoz odpadu – papír, kov, plast

3.3.2021  Svoz odpadu – papír, kov, plast

Věnujeme se především výkupu a svozu plastového, papírového a kovového odpadu od zájemců z celé ČR. Za výhodné ceny od vás vykoupíme noviny, časopisy, kartony i lepenku. Z kovových odpadů odkoupíme železo i barevné kovy. Nově nám můžete prodat také olověné baterie a elektromotory. Zbavte se pohodlně a ekologicky obtížného odpadu a přivydělejte si. Můžete nám ho přivézt sami nebo nám zavolejte a my si pro něj přijedeme s dodávkou či kontejnerem.

Firma: Lukáš Vodička
Stát: cz Česká republika Více...